Trang chủ Hãng sản xuất DrayTek

DrayTek

 DrayTek, được thành lập vào năm 1997 bởi một nhóm kỹ sư tài năng nay là nhà cung cấp hàng đầu thế giới các giải pháp mạng. Hiện nay, DrayTek cung cấp rất nhiều giải pháp từ tường lửa cho doanh nghiệp, VPN / VoIP, xDSL hay CPE băng thông rộng , các sản phẩm viễn thông tiềm năng và giải pháp quản lý trung tâm TR-069 (ví dụ VigorACS SI) có thể đáp ứng xu hướng thị trường vượt quá mong đợi của khách hàng.

Thành công của DrayTek xuất phát từ cách mà họ xây dựng thương hiệu. "DrayTek không chỉ là một thương hiệu mà còn là một cam kết về chất lượng và dịch vụ".

Draytex

Tất Cả Sản Phẩm

Tính năng: