Trang chủ Sản Phẩm An Ninh- Phụ Kiện

An Ninh- Phụ Kiện - DrayTek

Duyên Khang có hơn tám năm kinh nghiệm trong việc thực hiện các giải pháp mạng cục bộ LAN vô tuyến và WAN vô tuyến cho khách hàng. Các chuyên gia sản phẩm được đào tạo và được công nhận bởi Cisco và Motorola sẽ giúp các bạn lắp đặt hệ thống vô tuyến trong đó có thể sẵn sàng đưa toàn bộ các công cụ di động của các bạn vào hoạt động. Chúng tôi cũng cung cấp dòng sản phẩm viễn thông bao gồm các điện thoại giao thức mạng, và các radios công sở dùng tại các công trường di động.

Tất Cả Sản Phẩm

Tính năng:

Hãng sản xuất

An Ninh- Phụ Kiện Zebra

An Ninh- Phụ Kiện Epson

An Ninh- Phụ Kiện HP

An Ninh- Phụ Kiện Samsung