Trang chủ Vận tải và hậu cần Quản lý vận tải

Quản lý vận tải

Các chức năng chính của hệ thống :

 

Hệ thống:

* Quản lý, phân quyền và theo dõi người dùng trong hệ thống.

* Sao lưu và phục hồi dữ liệu, giúp hệ thống ổn định và an toàn.

* Thiết lập mật khẩu.

* …      

Danh mục:

* Quản lý danh mục nhóm hàng hoá, khách hàng, nhà phân phối, loại danh mục, cự ly hàng hóa, …

* Quản lý thông tin khách hàng.

* Quản lý thông tin nhân viên, bộ phận.

* ...

Nghiệp vụ:

* Quản lý vận chuyển hàng hóa, container...

* Quản lý khai báo chứng từ giao nhận.

* Quản lý công nợ, tính chi phí...

* In hóa đơn, tờ khai hải quan…

* ...

Báo cáo:

* Chi tiết  vận tải

* Bảng tính tiền hàng nhập

* Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng

* Phiếu thanh toán phí vận chuyển

* Phiếu đề nghị thanh toán

* Bảng tính tiền vận tải

* ...

Các giải pháp khác