Trang chủ Giải Pháp Quản Lý Chuỗi Cửa hàng Quản lý khách hàng

Quản lý khách hàng

Các tính năng cơ bản của phần mềm :

 

Hệ thống:

* Quản lý, phân quyền và theo dõi người dùng trong hệ thống.

* Sao lưu và phục hồi dữ liệu, giúp hệ thống ổn định và an toàn.

* Thiết lập thông tin cấu hình ban đầu của hệ thống..

* Thiết lập mật khẩu.

* …

Danh mục:

* Quản lý danh mục khách hàng, phân loại khách hàng, ngành nghề…

* Danh mục nguồn khách hàng.

* Danh mục tình huống, mục đích

* …

Nghiệp vụ:

* Quản lý lịch làm việc, cuộc gọi, cuộc hẹn, ghi chú.

* Quản lý khách hàng, người đại diện.

* Quản lý sản phẩm cơ hội bán hàng, thiết lập đơn hàng.

* Quản lý đơn đặt hàng, hợp đồng.

* Quản lý khách hàng.

* Kết nối hệ thống ERP (phân hệ khác quản lý kho, quản lý bán hàng...)

* Thực hiện các chương trình Marketing như Email hay gởi SMS cho khách hàng.

* ...

Báo cáo:

* Báo cáo doanh thu bán hàng.

* Báo cáo tình hình tiến độ công việc.

* Báo cáo tình hình, tổng hợp hợp đồng.

* Báo cáo cơ hội bán hàng.

* Báo cáo tình hình hoạt động của nhân viên.

* …

Các giải pháp khác