Trang chủ Sản Phẩm An Ninh- Phụ Kiện Phụ Kiện

Phụ Kiện - Star Micronics

Duyên Khang có hơn mười năm kinh nghiệm trong việc cung cấp các giải pháp bán hàng cho các khách hàng bán lẻ và bệnh viện. Dù bạn cần cài đặt một hệ thống POS hoàn chỉnh mới hoàn toàn hay bạn cần bổ sung thêm các thiết bị và phần mềm cho hệ thống sẵn có của các bạn, chúng tôi đều có thể cung cấp cho bạn giải pháp phù hợp.

May Tinh Tien

Tất Cả Sản Phẩm

Tính năng:
Nhãn hiệu: Star Micronics
Mã sp: SF03BR SF03B
Models: SF03B SF03BR Type: Spool Type Color: (BR) Black + Red (B) Black
Nhãn hiệu: Star Micronics
Mã sp: RC700BR RC700B
Models: RC700B RC700BR Type: Ribbon Cassette Color: Black + Red (BR) Black (B)
Nhãn hiệu: Star Micronics
Mã sp: RC300B
Models: RC300B Type: Ribbon Cassette
Nhãn hiệu: Star Micronics
Mã sp: RC200BR RC200B
Models: RC200B RC200BR Type: Ribbon Cassette Color: Black + Red (BR) Black (B) Life: BR: (Red)0.3 /(Black) 0.6 Million

Hãng sản xuất

Phụ Kiện Wincor Nixdorf

Phụ Kiện TSC

Phụ Kiện Partner Tech

Phụ Kiện Posiflex

Phụ Kiện Toshiba Tec

Phụ Kiện Star Micronics

Phụ Kiện Scantech ID

Phụ Kiện DNP

Phụ Kiện Sony