0913 898 909
Share to Facebook   Share to Twitter   Go to tvintec   Share to Twitter
Ngăn đựng tiền Wincor Nixdorf KA18 Ngăn đựng tiền Wincor Nixdorf KA18
68/98 1433 bài đánh giá
Trang chủ Ngăn đựng Tiền Ngăn đựng tiền Wincor Nixdorf KA18

Ngăn đựng tiền Wincor Nixdorf KA18

Ngăn đựng tiền Wincor Nixdorf KA18

Mã sp: két đựng tiền KA18
Nhãn hiệu: Wincor Nixdorf
Call
Hết hàng
Chia sẻ :
Ngăn đựng tiền (két đựng tiền ) Wincor Nixdorf KA18
Khay đựng tiền KA18-1 là thiết bị phù hợp. Ngăn đựng tiền có thể điều chỉnh phù hợp với các kích thước khác nhau của các chủng loại tiền trên thế giới. Ngăn đựng tiền xu có thể tháo rời cho phép thêm các ngăn để đựng tiền, chi phiếu hoặc tài liệu liên quan khác. Khay đựng tiền điều khiển bằng phần mềm của hệ thống POS.

Thiết kế cho quầy thu ngân
Cửa mở phía trước
Ngăn đựng tiền xu có thể tháo rời
Kích cỡ của ngăn đựng tiền xu và tiền đồng có thể điều chỉnh cho phù hợp
Có ngăn chưa chi phiếu, tài liệu, cọc tiền xu
Điều khiển mở ngăn bằng phần mềm.