0913 898 909
Share to Facebook   Share to Twitter   Go to tvintec   Share to Twitter
Máy chấm công vân tay ZKSoftware TK100 Máy chấm công vân tay ZKSoftware TK100
68/98 937 bài đánh giá
Trang chủ Máy chấm công Máy chấm công ZK Software Máy chấm công vân tay ZKSoftware TK100

Máy chấm công vân tay ZKSoftware TK100

Máy chấm công vân tay ZKSoftware TK100

Mã sp: TK100
Nhãn hiệu: ZKSoftware
Call
Chia sẻ :
Máy chấm công vân tay ZKSoftware TK100-C có màn hình màu TFT 3" , Bàn phím cảm ứng thiết kế sang trọng,Hoạt động độc lập (stand-alone) hoặc kết nối PC (Networking)Bộ nhớ trong quản lý 3.000 dấu vân tay/ Lưu trữ 100.000 giao dịch khi Off-Line, Loa báo kết quả giao dịch, Phần mềm chấm công chuyên nghiệp Tiếng Việt - Anh dễ sử dụng, phù hợp với các qui tắc chấm công văn phòng, nhà máy sản xuất ở Việt Nam

Đặc tính kỹ thuật của máy chấm công ZKSoftware TK100

- TK100-C FINGERPRINT W/ TOUCH KEYPAD
-  Màn hình màu TFT 3" , Bàn phím cảm ứng thiết kế sang trọng
-  Hoạt động độc lập (stand-alone) hoặc kết nối PC (Networking)
-  Bộ nhớ trong quản lý 3.000 dấu vân tay/ Lưu trữ  100.000 giao dịch khi Off-Line
-  Loa báo kết quả  giao dịch
-  Phần mềm chấm công chuyên nghiệp Tiếng Việt - Anh dễ sử dụng, phù hợp với các qui tắc chấm công văn phòng, nhà máy sản xuất ở Việt Nam
-  Kết nối máy tính qua RS232/485/TCP IP , cổng USB

 Máy chấm công vân tay ZK- TK100-C FINGERPRINT W/ TOUCH KEYPAD
-  Màn hình màu TFT 3" , Bàn phím cảm ứng thiết kế sang trọng
-  Hoạt động độc lập (stand-alone) hoặc kết nối PC (Networking)
-  Bộ nhớ trong quản lý 3.000 dấu vân tay/ Lưu trữ  100.000 giao dịch khi Off-Line
-  Loa báo kết quả  giao dịch
-  Phần mềm chấm công chuyên nghiệp Tiếng Việt - Anh dễ sử dụng, phù hợp với các qui tắc chấm công văn phòng, nhà máy sản xuất ở Việt Nam
-  Kết nối máy tính qua RS232/485/TCP IP , cổng USB