0913 898 909
Share to Facebook   Share to Twitter   Go to tvintec   Share to Twitter
Máy chấm công vân tay ZKSoftware B3 Máy chấm công vân tay ZKSoftware B3
68/98 975 bài đánh giá
Trang chủ Máy chấm công Máy chấm công ZK Software Máy chấm công vân tay ZKSoftware B3

Máy chấm công vân tay ZKSoftware B3

Máy chấm công vân tay ZKSoftware B3

Mã sp: B3
Nhãn hiệu: ZKSoftware
Call
Chia sẻ :

Máy chấm công vân tay ZKSoftware B3

Miêu tả sản phẩm
Máy chấm công B3 có Màn hình màu TFT 3", Hoạt động độc lập (stand-alone) hoặc kết nối PC (Networking), Bộ nhớ trong quản lý 3.000 dấu vân tay/ Lưu trữ 100.000 giao dịch khi Off-Line, Loa báo kết quả giao dịch, Phần mềm chấm công chuyên nghiệp Tiếng Việt - Anh dễ sử dụng, phù hợp với các qui tắc chấm công văn phòng, nhà máy sản xuất ở Việt Nam, Kết nối máy tính qua RS232/485/TCP IP

Đặc tính kỹ thuật
' B3 FINGERPRINT ( NEW MODEL )
-  Màn hình màu TFT 3"
-  Hoạt động độc lập (stand-alone) hoặc kết nối PC (Networking)
-  Bộ nhớ trong quản lý 3.000 dấu vân tay/ Lưu trữ  100.000 giao dịch khi Off-Line
-  Loa báo kết quả  giao dịch
-  Phần mềm chấm công chuyên nghiệp Tiếng Việt - Anh dễ sử dụng, phù hợp với các qui tắc chấm công văn phòng, nhà máy sản xuất ở Việt Nam
-  Kết nối máy tính qua RS232/485/TCP IP

 Máy chấm công vân tay ZKSoftware B3
Đặc tính kỹ thuật
' B3 FINGERPRINT ( NEW MODEL )
-  Màn hình màu TFT 3"
-  Hoạt động độc lập (stand-alone) hoặc kết nối PC (Networking)
-  Bộ nhớ trong quản lý 3.000 dấu vân tay/ Lưu trữ  100.000 giao dịch khi Off-Line
-  Loa báo kết quả  giao dịch
-  Phần mềm chấm công chuyên nghiệp Tiếng Việt - Anh dễ sử dụng, phù hợp với các qui tắc chấm công văn phòng, nhà máy sản xuất ở Việt Nam
-  Kết nối máy tính qua RS232/485/TCP IP