0913 898 909
Share to Facebook   Share to Twitter   Go to tvintec   Share to Twitter
Cân siêu thị Mellter Toledo 8270P Cân siêu thị Mellter Toledo 8270P
68/98 885 bài đánh giá

Cân siêu thị Mellter Toledo 8270P

Cân siêu thị Mellter Toledo 8270P

Mã sp: 8270P
Nhãn hiệu: MettlerToledo
Call
Chia sẻ :
  Cân siêu thị Mellter Toledo 8270P
   Quản lý chia phần nhanh và chính xác

Cân Pizza 8270 được thiết kế cho việc quản lý chia phần nhanh và chính xác khi tạo ra cái bánh pizza hay những thức ăn khác. 8270 đảm bảo một sản phẩm thích hợp trong mọi lúc.
 
 
  
Maximum Capacity 10.0 kg
Readability 0.002 kg
Performance Basic
Description Pizza and Food Scale for Fast and Accurate Portion Control
Resolution 4000 d
Display LCD 5-digit