0913 898 909
Share to Facebook   Share to Twitter   Go to tvintec   Share to Twitter
Cân điện tử siêu thị Mettler Toledo - Viva Cân điện tử siêu thị Mettler Toledo - Viva
68/98 289 bài đánh giá

Cân điện tử siêu thị Mettler Toledo - Viva

Cân điện tử siêu thị Mettler Toledo - Viva

Mã sp: Viva
Nhãn hiệu: MettlerToledo
Call
Chia sẻ :
 
   Cân điện tử Mettler Toledo - Viva

Cân thanh toán VIVA có thể dễ dàng tổ hợp với các ứng dụng thanh toán của hầu hết các máy tính tiền cũng như các ứng dụng của PC dùng để quản lý trọng lượng.
 

Cân điện tử Mettler Toledo - VivaHiệu suất cơ bản
Mô tả linh hoạt quy mô thanh toán cho Point-of-Sale
Hiển thị LCD có đèn nền
Phạm vi nhiệt độ -10 ° C đến 40 ° C / 14 ° F đến 104 ° F
Giao diện RS-232, tương thích OPOS, Hầu hết các hệ thống POS giao thức bao gồm với Viva (MT8217, Avery Berkel, NCI / Weightronix, Fujitsu, Epelsa, CAS) - Đặt hàng 8217 nếu IBM Port9B là cần thiết.
Cung cấp điện 9 VDC tường biến áp cho 120/220 VAC
Khả năng đọc £ 30 x 0,01 £ / £ 15 x £ 0,005 / 15kg x 5g / 6kg x 2g