0913 898 909
Share to Facebook   Share to Twitter   Go to tvintec   Share to Twitter
Cân điện tử siêu thị Mettler Toledo Tiger II Cân điện tử siêu thị Mettler Toledo Tiger II
68/98 1055 bài đánh giá

Cân điện tử siêu thị Mettler Toledo Tiger II

Cân điện tử siêu thị Mettler Toledo Tiger II

Mã sp: TigerII
Nhãn hiệu: MettlerToledo
Call
Chia sẻ :
  Cân điện tử siêu thị Mettler Toledo Tiger II
   Tiger II - Cân bán lẻ nhỏ gọn

Số hiển thị lớn, dễ đọc
Cấu trúc bền bỉ
Bộ nhớ 100PLU
12 phím định sẵn (M1-M12)
Sức cân 3kg, 6kg, 15kg hoặc 30kg (tùy model)
 
 
    Cân điện tử siêu thị Mettler Toledo Tiger II
  
Capacity 3kg, 6kg, 15kg or 30kg (option)
Resolution 1g, 2g, 5g or 10g (option)
Minimum weight 20g, 40g, 100g or 200g (option)
Weigh plate size 342 x 242mm
Operating temperature -10ºC ~ +40ºC
Storage temperature -20ºC ~ +50ºC