0913 898 909
Share to Facebook   Share to Twitter   Go to tvintec   Share to Twitter
Cân điện tử siêu thị Mettler Toledo - BPro Cân điện tử siêu thị Mettler Toledo - BPro
68/98 1055 bài đánh giá

Cân điện tử siêu thị Mettler Toledo - BPro

Cân điện tử siêu thị Mettler Toledo - BPro

Mã sp: BPro
Nhãn hiệu: MettlerToledo
Call
Chia sẻ :
  Cân điện tử siêu thị Mettler Toledo - BPro
   Chắc chắn và dễ bảo trì
Thực thi xử lý tốc độ cao và bộ nhớ 4MB
Kết nối Ethernet, hai giao diện RS232 và RJ11 hỗ trợ kết nối đảm bảo không sự cố với một số thiết bị bên ngoài
Hai motor máy in độc lập, lên tới tốc độ in 110mm/s
 
 
  
Display High resolution backlit LCD
Keypad: bPro U2: 30 function keys + 69 programmable keys.bPro C2: 28 function key + 30 programmable keys.“Light Touch” keypad (tùy chọn).
Memory 4 MB application memory, 1 MB data memory
Weight 3/6 kg x 1/2 g , 6/15 kg x 2/5 g hoặc 30 kg x 5g
Interfaces 2 serial interfaces, RJ45 for Ethernet, RJ11 for cash drawer, WLAN IEEE802.11 b/g (option).
Thermal Printer Print label/ticket with print speed 110 mm/s.