0913 898 909
Share to Facebook   Share to Twitter   Go to tvintec   Share to Twitter
Cân điện tử siêu thị Mettler Toledo - BCom Cân điện tử siêu thị Mettler Toledo - BCom
68/98 2196 bài đánh giá

Cân điện tử siêu thị Mettler Toledo - BCom

Cân điện tử siêu thị Mettler Toledo - BCom

Mã sp: BCom
Nhãn hiệu: MettlerToledo
Call
Chia sẻ :
Can dien tu Mettler Toledo - BCom
   - Tốc độ cao và dễ hoạt động
- Cấu trúc bền bỉ và thiết kế bảo trì đơn giản 
- Hiển thị rõ và bàn phím màng
- Phần mềm cho PC giúp quản lý dữ liệu
 
  Cân điện tử siêu thị Mettler Toledo - BCom
  
Width printable width: 56 mm (1,6” – 2,4”).
Weight bCom-T2A-15D: 6/15 kg x 2/5 g , segment display.bCom-T2A-30D: 15/30 kg x 5/10 g , segment display.bCom-T2B-15D: 6/15 kg x 2/5 g , dot-matrix display.bCom-T2B-30D: 15/30 kg x 5/10 g , dot-matrix display.
Memory 8000 PLUs
Display Dual backlit LCD , dot-matrix or segment display
Thermal Printer Print label/ticket with print speed 125 mm/s.
Keypad: 28 function keys + 70 keys on two layers.
Interfaces RS232, RJ45 for Ethernet, RJ11 for cash drawer, WLAN IEEE802.11 b/g (option).