0913 898 909
Share to Facebook   Share to Twitter   Go to tvintec   Share to Twitter
Cân Điện Tử Mettler Toledo - Viva Cân Điện Tử Mettler Toledo - Viva
68/98 1129 bài đánh giá

Cân Điện Tử Mettler Toledo - Viva

Cân Điện Tử Mettler Toledo - Viva

Mã sp: Viva
Nhãn hiệu: Mettler
Call
Hết hàng
Chia sẻ :
Cân Điện Tử Mettler Toledo - Viva
Cân thanh toán linh hoạt cho Point-of-Sale

Cân thanh toán Mettler Toledo VIVA có thể dễ dàng tổ hợp với các ứng dụng thanh toán của hầu hết các máy tính tiền cũng như các ứng dụng của PC dùng để quản lý trọng lượng.
Cân Điện Tử Mettler Toledo - Viva
Performance Basic
Description Flexible checkout scale for Point-of-Sale
Display Backlit LCD
Temperature range -10°C to 40°C / 14°F to 104°F
Interfaces RS-232, OPOS Compatible, Most POS System Protocols Included with Viva (MT8217, Avery Berkel, NCI/Weightronix, Fujitsu, Epelsa, CAS) – Order 8217 if IBM Port9B is needed.
Power supply 9 VDC Wall Transformer for 120/220 VAC
Readability 30lb x .01 lb / 15lb x .005 lb / 15kg x 5g / 6kg x 2g