0913 898 909
Share to Facebook   Share to Twitter   Go to tvintec   Share to Twitter
Cân điện tử Digi SM-5400 Cân điện tử Digi SM-5400
68/98 1167 bài đánh giá

Cân điện tử Digi SM-5400

Cân điện tử Digi SM-5400

Mã sp: SM-5400
Nhãn hiệu: Digi
Call
Chia sẻ :
Cân điện tử Digi SM-5400

Hệ thống máy tính dựa trên quy mô với màn hình độ nét cao.

Nhanh chóng và thuận tiện với máy in thứ hai. Hoạt động tinh chế và đơn giản elegenat SM-5400 gây ấn tượng với các tính năng của nó. Thực hiện cho các chuyên gia.

Cân điện tử Digi SM-5400

CPU

 iMX31

Preset Keys

 32 Mechanical Keys (Bench)

 82 Mechanical Keys (Pole & Elevated)

Operator Display

 240 x 48 Dots With LED Backlight

Customer Display

 240 x 48 Dots With LED Backlight

Memory

 Factory Default 256MB / 512MB DDRAM

Storage

 SD Card 2GB / SDHC 4GB

Capacity

 6 / 15 / 30kg with single or multi-interval

Display Resolution

 1/3000, 1/6000, 1/7500

Interface

 RS-232C, Ethernet 10/100baseT, USB 2.0

Power Source

 AC 100 - 110 Volt or AC 220 - 240 Volts (50 / 60Hz) Factory Default

Retail Solution

 Queue System, e-LABEL Solution, InfoCard Display, Product Information,  e.Training