0913 898 909
Share to Facebook   Share to Twitter   Go to tvintec   Share to Twitter
Cân điện tử bán hàng Mettler Toledo 8442 Cân điện tử bán hàng Mettler Toledo 8442
68/98 887 bài đánh giá

Cân điện tử bán hàng Mettler Toledo 8442

Cân điện tử bán hàng Mettler Toledo 8442

Mã sp: MettlerToledo8442
Nhãn hiệu: MettlerToledo
Call
Chia sẻ :
  Cân điện tử bán hàng Mettler Toledo 8442
   Cân/Máy in dịch vụ tính tiền 8442  là hoàn hảo cho các cửa hàng tạp hóa nhỏ, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng thức ăn ngon, cửa hàng bán thịt, và cửa hàng bánh mì đòi hỏi chức năng cụ thể và hiệu suất cho giá đúng.  
 
  
Width printable Width: 40 - 62 mm (1,6” – 2,4”). Standard label lengths supported: (1,9” ; 2,1” ; 2,4” ; 3,3” ; 3,7”).Custom label lengths: 20 – 102 mm (0,8” – 4”).
Weight 6/15 kg x 2/5 g
Memory Up to 5100 PLUs, upgradeable flash memory
Display Dual dot-matrix LCD ; Weight, Tare and Unit Pricing display ; Adjustable contrast levels
Thermal Printer Print label/ticket with print speed 85 mm/s
Keypad: 28 function keys + 77 keys on two layers.
Interfaces RS232, Ethernet (TCP/IP)